Header ADS

รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย พร้อมคณะลงใต้เยี่ยมผู้สมัคร ส.ส. เพื่อปักธงสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้

      
     
นายจิรเดช วรเพียรกุล รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย  และนางตัสนีม เจ๊ะตู กรรมการบริหารพรรค นำคณะเดินทางไปจังหวัดภาคใต้เพื่อเยี่ยมและเป็นกำลังใจให้แก่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของทุกเขต และเพื่อปักธงสู้ศึกเลือกตั้ง โดยเริ่มที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งมี ดร.โฅไมนี ดารายีสาฮอ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส เขต 1 หมายเลข 1  นายสะอารี แมกองบือแน ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส เขต 4 หมายเลข 7    นายพัครูรอยี ดารายีสาฮอ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส เขต 5 หมายเลข 1 ให้การต้อนรับ โดยมีประชาชนร่วมมอบดอกไม้ให้กำลังใจกับผู้สมัครฯ เป็นจำนวนมาก 

ด้าน ดร.โฅไมนี ดารายีสาฮอ ผู้สมัครฯ กล่าวกับพี่น้องประชาชนผู้สนับสนุนว่าตนเองว่านโยบายที่ต้องการทำก็เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นบ้านเกิดที่ตนเองรัก ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างเร่งด่วน 2 เรื่องด้วยกันคือ  
1.เรื่องสังคม จังหวัดนราธิวาสเป็นเมืองพหุวัฒนธรรมที่มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนาอยู่รวมกัน จึงควรมีกฎหมายที่เหมาะสมกับท้องถิ่น ตรงกับหลักของศาสนา อย่างเช่นสิ่งที่ “ฮะรอม” หรือสิ่งต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลาม เช่นยาเสพติด หรือเครื่องดื่มมึนเมาทุกประเภทก็เป็นสิ่งต้องห้าม สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบการจัดการบังคับใช้ทางกฎหมาย และจัดระเบียบอย่างเหมาะสมให้ถูกต้องตามหลักศาสนา และไม่ขัดแย้งกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่

2.เรื่องเศรษฐกิจ จังหวัดนราธิวาสเป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามมากมาย มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีทั้งทะเล และหาดทรายที่สวยงาม อีกทั้งท้องทุ่ง ควรจะมีการส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐอย่างจริงจัง พร้อมกับส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบสัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิมของท้องถิ่นชาวนริวาสที่จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อจังหวัดนราธิวาสได้ จากนั้นนายจิรเดช วรเพียรกุล  รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย  และนางตัสนีม เจ๊ะตู กรรมการบริหารพรรค ได้นำคณะเดินทางไปให้กำลังใจผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตในจังหวัดต่าง ๆ ของภาคใต้โดยจังหวัดปัตตานี มี น.ส.นาซีฮะห์ ลาเตะ ผู้สมัคร เขต 2 หมายเลข 6  นายอิบรอฮีม ยานยา ผู้สมัครจากเขต 3 หมายเลข 6
 จังหวัดยะลาได้มอบแนวทางการหาเสียง และให้กำลังใจกับ นายรอสดี แมงกาจิ ผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา เขต 1 หมายเลข 4 นายสาการียา เลาะยะผา  ผู้สมัคร เขต 2 หมายเลข 8  นายยูซุฟ อาลอับดิลละฮ์ ผู้สมัครจาก เขต 3 หมายเลข 3 ส่วนจังหวัดพัทลุงได้เข้าพบและให้กำลังใจกับนางณรากาญจน์ บุญนวล ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง เขต 1 หมายเลข 8  นายสุพจน์ ดำแก้ว ผู้สมัคร เขต 2 หมายเลข 6

  จากนั้นขณะได้เดินทางไปยังจังหวัดสงขลาเข้าพบกับ พ.ต.อ.ดร. วิชัย วิชยานฤพล ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา เขต 9 หมายเลข 5 ส่วนจังหวัดสตูลได้มอบแนวทางการหาเสียง และเป็นกำลังใจให้กับนายนันทวัฒน์ ลิมมิตร ผู้สมัครจาก เขต 1 หมายเลข 6  นางสายพิณ ณ.พัทลุง ผู้สมัครจากเขต 2 หมายเลข 6  จากนั้นได้เดินทางไปพบกับนางอนัญญา สวัสดิสาร ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง เขต 1 หมายเลข 9  นาย ชรินทร์ ชูแก้ว ผู้สมัครจาก เขต 2 หมายเลข 4
นายบุญโชค สังขาว ผู้สมัคร เขต 3 หมายเลข 8  วรสิทธิ์ จิเหลา ผู้สมัคร เขต 4 หมายเลข 5 ส่วนที่จังหวัดกระบี่ได้มอบแนวทางการหาเสียง และให้กำลังใจกับนายเตชิด ดำดี ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ เขต 1 หมายเลข 1 ทางด้านจังหวัดพังงามีนางนิตยา ราชานา ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา เขต 1 หมายเลข 6  และจังหวัดภูเก็ตเข้าพบเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนางมณีรัตน์ วิชัยดิษฐ