Header ADS

พพ. เปิดเวที เยาวชนไทย โชว์ไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรม พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ...

พพ. เปิดเวที เยาวชนไทย โชว์ไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรม พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สู่การพัฒนา เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชน ชิงเงินรางวัลกว่า 600,000 บาท
 
ดร.อภิรดี ธรรมมโนมัย ผู้อำนวยการกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เผยว่า พพ. ยังคงตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนา ถ่ายทอด และเผยแพร่เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านพลังงานของประเทศ และเพื่อเป็นการค้นหาไอเดียที่สร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะช่วยหาแนวทางการประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม 

พพ. จึงได้เปิดเวทีเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ไฟแรง ร่วมกันส่งผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านพลังงานที่มีคุณค่า
ต่อชุมชน ผ่านการประกวด The Young Energy Designer 2023 โดยมุ่งหวังให้เป็นเวทีที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดนอกกรอบในการเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาด้านพลังงงานในพื้นที่อยู่อาศัย และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อเครือข่าย และรวมกลุ่มคนที่มีแนวคิดตรงกัน เพื่อพัฒนาสิ่งต่างๆ ส่งเสริมให้เกิดเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ
 
ดร.อภิรดี กล่าวต่อว่า การประกวด The Young Energy Designer 2023 เปิดโอกาสให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง18-24 ปี โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ นักศึกษา ชั้น ปวส. และ นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทีมละ 8 คน ร่วมกันสร้างสรรค์ออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงาน เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

โดยทีมชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และรางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่  www.theyoungenergydesigner.com  ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พ.ค. 2566 และสามารถติดตามรายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง www.theyoungenergydesigner.com Facebook Page : The Young Energy Designer หรือ โทร 02-184-2728-32
 
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย