Header ADS

"บอส” อริย์ธัช ชาติอาริยะพงศ์ ผู้สมัคร ส.ส. เขต 21 กทม.พรรคชาติไทยพัฒนา เบอร์ 14 เดินตลาดหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง อ้อนขอคะแนน พ่อค้า แม่ค้า ...


โค้งสุดท้าย  “บอส” อริย์ธัช ชาติอาริยะพงศ์ ผู้สมัคร ส.ส. เขต 21 กทม.พรรคชาติไทยพัฒนา เบอร์ 14 มุ่งเก็บคะแนนเพิ่ม ณ.จุดศูนย์กลางของชุมชนใหญ่   หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง อ้อนขอคะแนน พ่อค้า แม่ค้า ประชาชน ชูนโยบายทำได้จริง พร้อมใช้ ตั้งใจจริง ทำอย่างต่อเนื่อง ...

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นาย อริย์ธัช ชาติอาริยะพงศ์  "บอส" ผู้สมัคร ส.ส. กรุงเทพมหานคร เขต 21 พรรคชาติไทยพัฒนา เบอร์ 14 พื้นที่เขตรับผิดชอบ เขตประเวศ และเขตสะพานสูง แขวงประเวศ แขวงดอกไม้ และแขวงทับช้าง นำทีมงานลงพื้นที่เดินเท้าหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง อ้อนขอคะแนนเสียงจากพ่อค้า แม่ค้า และพี่น้องประชาชน ชาวเขตประเวศและเขตสะพานสูง

โดยชูนโยบาย WOW THAILAND " รับฟัง ทำจริง"  พร้อมใช้ ตั้งใจจริง ทำอย่างต่อเนื่อง มาแนะนำให้กับ พ่อค้า แม่ค้า พี่น้องประชาชนชาวตลาดหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ได้ทราบ

อาทิ สุขภาพดี มีเงินคืน 3,000 บาท สวัสดิการอัพเกรดได้ , เรียนสิ่งที่ใช่ ใช้สื่อที่เรียน จบมาการันตีมีงานทำ , เบี้ยคนพิการ 3,000 บาท สร้างงานผู้สูงอายุ , ขนส่งมวลชนเข้าถึง เท่าเทียมทั่วไทย , พัฒนาท้องถิ่น เพิ่มงบลงทุน 10 ล้านบาท , กรุงเทพฯ ต้องปลอดภัย จากฝุ่นละออง PM 2.5 เป็นต้น

“บอส” อริย์ธัช ชาติอาริยะพงศ์ ผู้สมัคร ส.ส. เขต 21 เขตประเวศ และเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร พรรคชาติไทยพัฒนา เบอร์ 14 กล่าวว่า ขอกราบขอบพระคุณ พ่อค้า แม่ค้า และพี่น้องประชาชน ชาวตลาดหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองทุกๆ ท่าน  ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และได้รับฟังปัญหาข้อเดือดร้อนจากพี่น้องประชาชนอย่างมากมายเพื่อนำมาแก้ไขให้ได้โดยเร็ว

สุดท้ายขอโอกาสให้ผม "บอส” อริย์ธัช ชาติอาริยะพงศ์ ผู้สมัคร ส.ส. เขต 21 พรรคชาติไทยพัฒนา เบอร์ 14  "พร้อมใช้ ตั้งใจจริง ทำอย่างต่อเนื่อง" คนทำงาน อย่างสุจริตเพื่อปากท้องพี่น้องประชาชน ชาวเขตประเวศ และเขตสะพานสูง ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี กราบขอคะแนนเสียง จากพี่น้องประชาชนชาว เขตประเวศ และเขตสะพานสูง แขวงประเวศ 
ดอกไม้ และแขวงทับช้าง 
เลือกเบอร์ 14   เลือกทั้งคน เลือกทั้งพรรค พรรคชาติไทยพัฒนา เบอร์ 18   ขอฝาก “บอส” อริย์ธัช ชาติอาริยะพงศ์ พรรคชาติไทยพัฒนา ประเทศที่ยั่งยืนสำหรับคนทุกวัย ไว้ในหัวใจพี่น้องชาวเขตประเวศ และสะพานสูงทุกท่านครับ 

ทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งพี่น้องชาวกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันเยอะๆ  เพื่อเลือกคนดีเข้าสู่รัฐสภา เป็นตัวแทนในการแก้ปัญหาปากท้องให้พี่น้องประชาชน  

# พรรคชาติไทยพัฒนา เบอร์ 18
# อริย์ธัช ชาติอาริยะพงศ์ เบอร์ 14
# พร้อมใช้ ตั้งใจจริง ทำอย่างต่อเนื่อง 
# WOW THAILAND