Header ADS

สมาคมต่อต้านโรคมะเร็ง แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2566


พล.ต.เสริม ภู่หิรัญ นายกสมาคมต่อต้านโรคมะเร็ง แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/ 2566

 โดยมีคณะกรรมการการบริหารสมาคมต่อต้านฯ ได้แก่ พล.ท.ชุมพร อินทร์ทองน้อย อุปนายกคนที่ 1, พล.ต.ดร.สิทธิเดช วงษ์ปรัชญา อุปนายกคนที่ 2,  พ.ต.อ.พลวุฒิ วิเศษสงวน ประธานที่ปรึกษาสมาคมฯ 

พร้อมด้วย พล.ร.อ.เชษฐา ใจเปียม, นางพรรษมนต์ ไทยวัฒนานุกุล, นางมนัสวี พยัคฆนันทน์, นางสาวจีรวรรณ ทรงสิทธิ์, นายสราวุธ สุขประเสริฐ, นางจิราภรณ์ สุขประเสริฐ, นางสาวกรัณยพร ชชื่นสนิท,  

นายเขมกร ห้วยบุญ, นางสาวสุวรรณา บุณยเกียรติ, นางสาวอภิวาร ชี้แจง, และสมาชิกสมาคมฯ รวมทั้งสื่อมวลชน ร่วมประชุมในระบบออนไลน์ ณ ห้องอำนวยทิพย์  สมาคมต่อต้านโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนจรัญฯ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566

 โดย พล.ต.เสริม ภู่หิรัญ นายกสมาคมต่อต้านฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2566 ในครั้งนี้

สำหรับเนื้อหาการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ด้งนี้คือ เรื่องการส่งมอบคณะกรรมการชุดเดิม โดย พ.ต.อ.พลวุฒิ วิเศษสงวนนายกสมาคมชุดเดิม ให้กับคณะกรรมการชุดใหม่, 

เรื่องผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดเดิม, เรื่องแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ การมอบหมายงานคณะกรรมการ ฯ ในด้านต่างๆ การรับรองบัญชี รายรับ - รายจ่าย และงบดุลของปีที่ผ่านมาเพื่อพิจารณา รวมทั้งเรื่องอื่นๆ อาทิ การกำหนดการประชุมของคณะกรรมการฯ ในครั้งต่อไป
           
   พล.ต.เสริม ภู่หิรัญ นายกสมาคมต่อต้านฯ กล่าวว่า  นโยบายของผมที่ได้รับเป็นนายกสมาคมต่อต้านฯ คนใหม่ ก็อยากปรับปรุงสมาคมต่อต้านฯ ให้เท่าเทียมกับของเก่าที่เขาได้พัฒนามา  โดยเฉพาะ คุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต ท่านเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมต่อต้านฯ นี้ขึ้นมา โดยพัฒนามาเรื่อยๆ จนรุ่งเรือง มีสถาบันเบื้องสูงมาเปิดโครงการหลายพระองค์ ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านที่ป๋วยเป็นโรคมะเร็งที่ไม่มีที่พัก ให้มาพักอยู่ที่นี่ ทางผมจะช่วยในการดูแลทุกท่านที่มาพักที่นี่ โดยมาพักฟรี กินอาหารฟรี มาพักที่นี่แล้ว ถ้ามีปัญหาอะไรต่างๆ ให้บอกมาทางผม ผมจะได้มาช่วยแก้ไขปรับปรุงให้ทุกท่าน ที่มาอยู่ที่นี่ มีความสุข ความสบาย ตามนโยบายของคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต ที่ท่านได้ตั้งสมาคมต่อต้านฯ นี่มาเพื่อการกุศล เพื่อคนยากไร้ที่มาพักอยู่ที่นี่ 
        
    ด้าน พ.ต.อ.พลวุฒิ วิเศษสงวน ประธานที่ปรึกษาสมาคมต่อต้านฯ กล่าวว่า สมาคมต่อต้านฯ นี้เป็นสมาคมการกุศลไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้อยากไร้หรือผู้ที่ลำบากในการเดินทางที่มารักษาตัวตามโรงพยาบาล เมื่อมารักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็ไม่มีที่พัก ต้องไปเช่าบ้านพักอยู่ หอพักอยู่ สมาคมต่อต้านฯ นี้จะช่วยเหลือที่พักของคนไข้และญาติของคนไข้ที่ติดตามมา ทางสมาคมต่อต้านฯ จะช่วยเหลือโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ไม่มีค่าเช่า ทางสมาคมฯ ไม่รับเงิน 


นอกจากนี้ทางสมาคมต่อต่านฯ ยังจัดอาหารให้รับประทานอีกด้วย ทางโรงพยาบาลก็ส่งตัวคนไข้ให้มาพักอยู่ที่นี่ เช้าๆ ก็มารับไปรักษา บ่ายๆ ก็ส่งกลับมาพักที่สมาคมต่อต้านฯ คนไข้ที่มาพักที่นี่มีอาหารกินตั้งแต่อาหารเช้าจนถึงอาหารเย็น คนไขัที่จะติดต่อเข้ามาพักผ่านทางโรงพยาบาลที่ท่านเข้ารักษาตัว บอกทางโรงพยาบาล จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสงเคราะห์บริการให้กับคนไข้ที่เข้ามารักษาขอใบส่งตัวมายังสมาคมต่อต้านฯ ได้เลย ทางสมาคมต่อต้านฯ ยินดีรับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ แต่คนที่ป่วยต้องช่วยตัวเองได้บ้าง มีญาติมาคอยดูแลบ้างก็ดี  พ.ต.อ.พลวุฒิ ฯ ได้กล่าวทิ้งท้าย

       สำหรับผู้ที่มึความประสงค์จะมาบริจาค สามารถมาบริจาคได้ที่ สมาคมต่อต้านโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 437 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 65 เขตบางพลัด กรุงเทพฯ เบอร์โทรติดต่อ 02-4243887