Header ADS

ฑูลส่งเสริมวัฒนธรรมไทย-อินเดีย 🇹🇭🇮🇳 และ Ambassador ชมรมส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจไทยสู่สากล

ดร.โอมประกาศ เกปาล ประธานอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ดร.กัณฑ์ชิสา แสงปฐวีนันท์ ประธานองค์กรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ,ประธานชมรมรักษ์ถิ่นสยามดร.ณัชฐ์ณฉัตร จันทวงศ์วิไลประธานกิตติมศักดิ์องค์กรอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ,ประธานกิตติมศักดิ์องค์กรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

ได้จัดงานยิ่งใหญ่ผ้าบารัตสู่สยามงดงาม สานสัมพันธ์ ภารตะ ไทย-อินเดีย (สานสัมพันธ์ ไทย-อินเดีย ครั้งที่ 2 ) ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี 2023 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมใบหยกสกายโฮลเทล 

โดยภายในงานมี หม่อมหลวงปานวาด ศุขสวัสดิ์ เป็นประธานในพิธี และในครั้งนี้ได้มีการแต่งตั้ง ฑูลส่งเสริมวัฒนธรรมไทย-อินเดีย🇹🇭🇮🇳 และ Ambassadorชมรมส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจไทยสู่สากล 

เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนสองฝ่ายมีความเข้าใจด้านวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน และเป็นประโยชน์ต่อการขยายผลทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างสองฝ่ายต่อไป