Header ADS

สภาอุตสาหกรรม จ.สมุทรสงคราม จัดสร้างพญาสุบรรณนาคราชอารักษ์ ร่วมฉลองสาระ 123 ปี

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม จัดสร้าง พญาสุบรรณนาคราชอารักษ์ ร่วมฉลองวาระ 123 ปี รายได้ เพื่อสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ

พญาสุบรรณนาคราชอารักษ์
ประกอบด้วย
พญาสุบรรณ(ครุฑ)
พญานาคราช (นาค) โดยมีหลักเมืองของสมุทรสงคราม ที่มีองค์พรหมสี่หน้า มาประกอบรวมกัน

ซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งมีอำนาจและบารมี เปี่ยมด้วยคุณธรรม ป้องกันสิ่งชั่วร้ายไม่อาจก้ำกราย เมื่อตั้งจิตอธิษฐานกระทำสิ่งใดจะได้สมดังความตั้งใจ

จัดทำโดย
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อร่วมฉลองวาระ 123 ปีสมุทรสงคราม
เเละหารายได้ เข้าสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

ประกอบพิธีเททองปฐมฤกษ์ ในวันที่ 12 เดือน 12 เวลา 17.17 น.โดยมีพระภาวนาวิสุทธิโืไสภณ
เจ้าอาวาสวัดประดู่ พระอารามหลวงและคณะสงฆ์ ร่วมทำพิธีโดยใช้มวลสารจากเกจิอาจารย์หลายท่านได้แก่
พระภาวนาวิสุทธิโสภณ
เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เเละเจ้าอาวาสวัดประดู่

พระเมธีวัชรประชาทร (หลวงพ่อเเดง) รองเจ้าคณะอำเภออัมพวา เจ้าอาวาส วัดอินทาราม

ท่านเจ้าคุณพระประชานาถมุนี วิ.(อานันท์ อานนฺโท)  วัดดอนจั่น เชียงใหม่

พระครูวิศิษฎ์พิทยาคม (วราห์ ปุญฺญวโร)  เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง จอมทอง กทม

ในงานพิธีเททองปฐมฤกษ์ โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
นายศิริศักดิ์ สิริมังคลาและรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกรฎร วงษ์สุวรรณ นายก อบจ สมุทรสงคราม  นางกาญจน์สุดา  ปานะสุทธะให้เกียติ ร่วมพิธีดังกล่าว

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ เพื่อหารายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ซื้อเครื่องมือการแพทย์ให้โรงพยาบาลพุทธเลิศลาส และ รพ อื่นๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ขาดเครื่องมือการแพทย์ 

ท่านผู้สนใจสามารถสั่งจองได้ทางหมายเลข 
066 028 8770
และโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ 
ชื่อบัญชี
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
เลขที่บัญชี 
501 7 02999 1