Header ADS

โครงการกินได้ไม่ทิ้งกัน x ไม่เทรวม

โลตัส ร่วมกับ กทม. ต่อยอดโครงการกินได้ไม่ทิ้งกัน x ไม่เทรวม  บริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดจากร้านโลตัส โก เฟรช ให้พนักงานกวาดถนน เดินหน้าเป้าหมายลดขยะอาหารให้เป็นศูนย์ ภายในปี 2030

    โลตัสผนึกกำลัง กรุงเทพมหานคร ต่อยอด 2 โครงการกินได้ไม่ทิ้งกัน ของโลตัส และโครงการไม่เทรวม ของกรุงเทพมหานคร ร่วมมือบริหารจัดการอาหารส่วนเกิน โดยบริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมด แต่ยังมีคุณภาพดีและสามารถรับประทานได้ จากโลตัส โกเฟรช ให้พนักงานกวาดถนนของ กทม.ในเขตต่าง ๆ  ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพ ลดขยะอาหาร และโลตัส ยังช่วยอำนวยความสะดวกแยกขยะประเภทอาหาร ที่ไม่สามารถรับประทานได้แล้ว ส่งมอบไปกับเจ้าหน้าที่ของ กทม. เพื่อนำไปทำปุ๋ยบำรุงต้นไม้ในพื้นที่ของแต่ละเขต ตามเป้าหมายของโลตัส ที่จะลดขยะอาหารให้เป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ.2030 สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
     นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย กล่าวว่า “หนึ่งในเป้าหมายสำคัญของโลตัส ในฐานะห้างค้าปลีกที่จำหน่ายอาหาร คือการลดขยะอาหารให้เป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ.2030 โดยโลตัส ได้ริเริ่มโครงการกินได้ไม่ทิ้งกัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เพื่อบริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมด แต่ยังมีคุณภาพดีให้กับผู้ยากไร้ แทนการทิ้งให้เปล่าประโยชน์ โดยมีพันธมิตรประกอบด้วย หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จนถึงปัจจุบันเราสามารถบริจาคอาหารได้ถึง 2.8 ล้านมื้อ ซึ่งในเดือนกันยายน พ.ศ.2565 โลตัส เริ่มทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานคร ทดลองบริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดจากร้านโลตัส โก เฟรช ในเขตหนองแขม จำนวน 8 สาขา ให้กับพนักงานฝ่ายรักษาความสะอาดของ กทม.ที่ปฏิบัติหน้าที่กวาดถนน โดยเราได้บริจาคอาหารไปทั้งสิ้น 660 กิโลกรัม ส่งผลดีทั้งในแง่ลดปริมาณขยะอาหารที่จะไปสู่หลุมฝังกลบของ กทม. ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพของพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่กวาดถนน ที่สามารถแวะรับอาหารได้ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ขณะเดินทางผ่านสาขาโลตัสในเส้นทางนั้น ๆ
     โลตัส มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ต่อยอดความร่วมมือกับ กทม. สู่โครงการ “กินได้ไม่ทิ้งกัน X ไม่เทรวม” ที่จะดำเนินการในอีก 6 เขต ครอบคลุมร้านโลตัส โก เฟรช 33 สาขา โดยนอกจากโลตัสจะมอบอาหารให้พนักงานกวาดถนนแล้ว ยังจะช่วยแยกขยะในสาขา โดยนำขยะอาหารที่ไม่สามารถรับประทานได้แล้ว ส่งมอบไปพร้อมกันเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ กทม. สามารถไปบริหารจัดการใช้ประโยชน์ต่อ นำไปทำปุ๋ยบำรุงต้นไม้ในพื้นที่ของแต่ละเขตต่อไป เพื่อผสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน พร้อมขยายสู่เขตอื่น ๆ ในกรุงเทพมหานคร ช่วยขับเคลื่อนการบริหารจัดการอาหารส่วนเกิน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายลดขยะอาหารให้เป็นศูนย์ ตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ให้สำเร็จไปร่วมกัน”
    โครงการกินได้ไม่ทิ้งกัน x ไม่เทรวม สอดคล้องกับพันธกิจของโลตัส ที่ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น ในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้กลยุทธ์ “Vision 2030. Actions every day.” ที่โลตัสวางแผนงานด้านความยั่งยืน ในทุกมิติของการดำเนินธุรกิจค้าปลีก เน้นขับเคลื่อนการดำเนินงานทุกวันอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนทั้ง 15 ข้อ ภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาที่ยั่งยืน ขององค์การสหประชาชาติ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645