Header ADS

รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง สนับสนุนอุปกรณ์การจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย บริเวณถนนวรจักร เจริญกรุง ...


โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง สนับสนุนอุปกรณ์การจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย บริเวณถนนวรจักร เจริญกรุง
โดยได้จัดทำร่มสำหรับร้านค้าเพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นไปตามประกาศของกรุงเทพมหานคร เรื่องพื้นที่และระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ

 โดยมี ดร. สุวดี พันธ์พานิช กรรมการบริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมืองและ ดร. ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาล ธนบุรีบำรุงเมือง ร่วมมอบแก่ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยมี ดร.พงษ์จักรรินทร์ ถาวรพงษ์ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และ คุณปุญญศักดิ์ สุดดี เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการเป็นผู้รับมอบ