Header ADS

“กองทุนรักคุณเท่าช้าง ในมูลนิธิสหชาติ” มอบรางวัลประกวดภาพวาดระบายสี “รักช้างป่า” ปี 2566

“กองทุนรักคุณเท่าช้าง ในมูลนิธิสหชาติ” มอบรางวัลประกวดภาพวาดระบายสี “รักช้างป่า” ปี 2566

วันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวร บ้านห้วยโสก จ.เพชรบุรี คณะผู้บริหารกองทุนรักคุณเท่าช้าง ในมูลนิธิสหชาติ นำโดยนายบงกช เพ็งพานิช และนางอุทัยวรรณ ฮวดสาขา ได้รับมอบหมายจากพระอาจารย์ชายกลาง อภิญาโณ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสหชาติ 

เดินทางมาเป็นประธานมอบรางวัลกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษาในหัวข้อ “รักช้างป่า” ปี 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากโครงการ “ช้างน้อยชมเมือง” จูงมือน้องท่องโลกกว้าง

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบโอกาสให้แก่เด็กที่เรียนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้เข้ามาทัศนศึกษา เรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เกิดจินตนาการและแรงบันดาลใจ ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง 

และได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา โดยมี พ.ต.ต.อำนาจ สัมพันธ์ ครูใหญ่ เป็นผู้รับมอบเพื่อใช้ในกิจกรรมเพื่อการศึกษาของโรงเรียนต่อไป