Header ADS

โดรนเกษตรจีนกลายเป็น “Big Partner”ของชาวเกษตรกรไทยในช่วงโควิด-19


โดรนเกษตรจีนกลายเป็น “Big Partner”ของชาวเกษตรกรไทย
ในช่วงโควิด-19 คนงานจากประเทศลาวมาทำงานในสวนทุเรียนไทยไม่ได้ จึงทำให้การพ่นยาเป็นงานที่ยากลำบากสำหรับผม ผมจึงลองเอาโดรนเกษตรมาพ่นยา ตอนแรกผมไม่รู้จริงๆว่า ประสิทธิภาพการพ่นยาของโดรนเป็นยังไงบ้าง เพราะไม่เคยใช้มาก่อน ทั้งหาแรงงานยากด้วย จึงยอมทอดลอง แต่หลังใช้โดรนทำงานเสร็จ ผมจึงชอบเลย โดรนเกษตรนอกจากฆ่าแมลงต่างๆได้ดีและมีประสิทธิภาพสูง ยังมีความปลอดภัยเป็นอย่างสูง  เจ้าของชาวสวนทุนเรียนในจังหวัดจันทบุรีเล่ามาให้ฟัง

ในปี 2014  โดรนเกษตร GK เป็น ครั้งแรกที่นำเข้ามาไทย จึงเป็นเจ้าแรกของจีนที่ส่งโดรนเกษตรมาถึงประเทศไทย หลายปีที่ผ่านมา โดรน GKได้การใช้และการโปรโมทในตลาดไทย ได้ส่งเสริมและการพัฒนาทางการดูแลเกษตรของไทย ไม่ใช่แค่ในทางด้านการฆ่าแมลงและอื่นๆ ใน ข้าวนา สวนผลไม้ อ้อย เป็นต้น ยังแสดงให้เห็นฟังชั่นใหม่ๆ เช่น หว่านปุ๋ยไร่นา ปล่อยอาหารให้กุ้งปลา เป็นต้น

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม  ทางการเกษตร มีบทบาทความสำคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น ค่าแรงงานสูง มีประชากรผู้สูงอายุแยอะ ทำให้มีความต้องการทางเครื่องจักรเกษตรอย่างทันสมัยมากขึ้นเรื่อยๆ โดรนเกษตรของจีนจึงมีบทบาทการช่วยพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ของประเทศไทยเป็นอย่างดี

คุณ วรินทร์ ผู้จัดการใหญ่สำนักงานประเทศไทยของบริษัท เทคนิค โดรนเกษตร หูหนานจำกัด(Hunan Agricultural UAV Co., Ltd )บอกว่า
 โดรนGKของเราไม่ใช่มีแค่โดรนเกษตร ยังมีโดรนทำความสะอาดบนอาคารสูง โดรนป่าไม้ โดรนตรวจสภาพสิงแวดล้อม ระบบการจัดการSmartเกษตร และอุปกรณ์ที่ทันสมัย เราจะมีแผนขายโดรนเกษตรรุ่นหนึ่งที่ราคาถูกกว่าท้องตลาด คุณภาพดี และสร้างศูนย์บริการในประเทศไทย เรายังมีบริการปล่อยเช่าโดรนให้ด้วย