Header ADS

สภท.และมอบโล่รางวัล "ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น"

"เทพชัย ปธ.สมาพันธ์ นสพ.อาเซียน"
ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีกับ สภท.และมอบโล่รางวัล "ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น"

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมดีเมอรัลด์ รัชดา เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
        นายเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์หนังสือพิมพ์อาเซียน ให้เกียรติมาร่วมกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่ สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และครบรอบ 57 ปี พร้อมมอบโล่เกียรติคุณ กลุ่ม ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น
โดยมี นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย มอบให้รองนายกฯ (เป็นผู้แทนรับมอบ), นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี มอบให้นายธนพงษ์ ธนเดชากุล
(เป็นผู้แทนรับแทน), นายนพพร
วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน, ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด, นายนพดล สีตะบุตร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกล้วย จังหวัดชัยนาท, นายเสกสันต์  ทองสวัสดิ์วงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง, นายณรงค์ โฉมงาม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังเจ้า จังหวัดตาก,  ดร.ธวัชชัย นิมา นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 25 จังหวัดภาคกลาง, นายจำรูญ ขันทะสีมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ต.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมรับรางวัลทั้งสิ้น 9 คน โดยรางวัล"ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น" ในปีนี้ทางสมาคมได้พิจารณาและคัดสรรผู้นำท้องถิ่นที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประชาชน-ชุมชน 
ที่ตัวเองได้รับเลือกเข้ามา ด้วยความมุ่งมั่นทำงานเพื่อสังคมอย่างจริงจัง และขอขอบคุณ นายยุทธนา หยิมการุณ
อุปนายกฝ่ายวิชาการ สภท. ขึ้นมอบของให้กับนายเทพชัย หย่อง เะอขอบคุณในโอกาสนี้./ 

(#)สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย