Header ADS

"องค์กรครู" ทวง สพฐ.ออกระเบียบซื้อแบบเรียนใหม่

"องค์กรครู" ทวง สพฐ.ออกระเบียบซื้อแบบเรียนใหม่ สาเหตุนักเรียนคะแนนต่ำสุดรอบ 20 ปีในทุกทักษะ

นักเรียนไทยวิกฤติ คะแนนต่ำสุดรอบ 20 ปีในทุกทักษะ โดยการสอบวัดระดับโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือ PISA ประจำปี 2022 โดยนักเรียนไทยคะแนนร่วงในทุกทักษะ ทั้งการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  ได้คะแนนต่ำสุดในรอบ 20 ปี และแพ้เพื่อนบ้านอาเซียนอย่างสิงคโปร์ เวียดนาม และมาเลเซีย ในทุกทักษะด้วยเช่นกัน (อ้างอิง: https://www.bbc.com/thai/articles/c6prx0em6d6o)

โดยสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้การศึกษาไทยเป็นเช่นนี้ เป็นเพราะการจัดหาสื่อการเรียนการสอน ประเภทหนังสือ ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญเพราะหากไม่มีหนังสือหรือสื่อที่ดีพอ ครูก็ไม่อาจสอนเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ปัจจุบันโรงเรียนหลายแห่งเลือกใช้สื่อที่ราคาสูง แต่คุณภาพต่ำ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาทางวิชาการ วิธีการสอน ตัวอย่าง แบบฝึกหัด หรือแม้แต่รูปเล่มความสวยงาม ทำให้การเรียนการสอน มีปัญหา ตั้งแต่ ตัวของครูเองจนถึงนักเรียน 

ผนวกกับได้มี "องค์กรครู" ทวง สพฐ.ออกระเบียบซื้อแบบเรียนใหม่แจก น.ร.ครบ 8 กลุ่มสาระ โดยย้ำห้ามเอื้อ ร.ร.จัดซื้อจากสำนักพิมพ์ใดสำนักพิมพ์หนึ่ง โดยได้ทำหนังสือถึง ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ขอทราบความคืบหน้ากรณีได้เรียกร้องให้ออกระเบียบในการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนแจกนักเรียนทุกคนในระดับชั้นของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ได้รับหนังสือเรียนใหม่ครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้ถูกวิธี บรรลุเป้าหมาย และทราบว่ามีหลายโรงเรียนที่เลือกใช้หนังสือเรียน ทั้ง 4 หมวดวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ จากภาคเอกชน

ซึ่งก่อนหน้านี้ สมาคมครูชนบท จังหวัดชัยภูมิ ได้ส่งเรื่องเรียกร้องนี้ถึง พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) และนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ลดภาระ และคืนความสุขให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งเพื่อแก้วิกฤตผลการประเมิน PISA นักเรียนไทยที่ได้คะแนนเฉลี่ยตกต่ำในทุกทักษะ ทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน และที่สำคัญเพื่อให้การจัดการศึกษาของชาติสอดคล้องตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 258 จ (4) และยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนฟรี 12 ปี 

"ดังนั้น จึงขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ออกระเบียบในการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนแจกนักเรียนทุกคนในระดับชั้นของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ได้รับหนังสือเรียนใหม่ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยไม่มีการสั่งการหรือใช้อำนาจแอบแฝงให้โรงเรียนซื้อหนังสือแบบเรียนจากสำนักพิมพ์ใดสำนักพิมพ์หนึ่งเป็นการเฉพาะโดยเด็ดขาด ซึ่งหากมีปัญหาในลักษณะนี้เกิดขึ้น แสดงว่าเป็นการจงใจทุจริตในเชิงนโยบาย สมาคมครูชนบทจังหวัดชัยภูมิจะร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทุกคน ทุกตำแหน่ง โดยไม่มีข้อยกเว้นต่อไป" นายกสมาคมครูชนบท จังหวัดชัยภูมิ กล่าว

ล่าสุดได้มี โรงเรียนได้มีคณะผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ทำหนังสือร้องเรียนถึง ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ถึงกระบวนการการคัดเลือกหนังสือเรียน ที่นำมาใช้ในปีการศึกษานี้ มีคุณภาพ ถูกต้อง และประหยัด ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือไม่