Header ADS

"สโมสรโรตารีพญาไท" มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่กลุ่มเปราะบาง ...

สโมสรโรตารีพญาไท นำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นมอบแก่กลุ่มเปราะบาง และ นำสมาชิกมวลมิตรโรตารีเข้าชมพระราชวังพญาไท ...

ที่ สวนพญาไทภิรมย์ / เมื่อเวลา 10.00 น. วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567 สโมสรโรตารีพญาไท จัดกิจกรรมนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นมอบแก่ผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง พื้นที่เขตพญาไท นำโดย นย.ดร.อ๊อด โพธิ์เงิน พร้อมด้วย, อผภ.สุรชาติ ชื่นโชคสันต์ ผู้แทนผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากล, รทร. น.ท.หญิง จุฑาทิพย์ บุญยฤทธิ์ , มวลมิตรโรแทเรียน และ แขกผู้มีเกียรติ จาก สโมสรต่างๆ ได้แก่.. สโมสรโรตารีลาดพร้าว, สโมสรโรตารีกรุงเทพพัฒนาการ, สโมสรโรตารีสยามเอราวัณ, สโมสรโรตารีกรุงเทพนวมินทร์, สโมสรโรตารีสวนจิตรลดา, สโมสรโรตารีบึงกุ่ม, สโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภูมิ, สโมสรโรตารีรังสิต และ บางกอกชาริตี้ ร่วมนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและเงินทุนในการดำเนินชีวิต มอบแก่กลุ่มเปราะบาง 3 ชุมชนในเขตพญาไท ได้แก่.. ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน ชุมชนวัดมะกอกส่วนหน้า และ ชุมชนสุขสวัสดิ์ จำนวน 17 ครอบครัว  

โดยได้รับเกรียติการร่วมลงพื้นดูแลกลุ่มเปราะบาง จาก นายพัลลภ ไพฑูรย์บัวทอง ผู้อำนวยการเขตพญาไท พร้อม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่เขตพญาไท ร่วมรับมอบสิ่งของนำสมทบเข้า ' Food Bank เขตพญาไท '

ทาง สโมสรโรตารีพญาไท ต้องขอขอบคุณ ผู้กำกับ สน.พญาไท ที่มอบหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยอำนวยความสะดวกในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ และ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เขตพญาไท ที่ร่วมประสานงานกลุ่มเปราะบาง ในการได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้

โอกาสนี้ น.ท.หญิง จุฑาทิพย์ บุญยฤทธิ์ หัวหน้าแผนกกิจการอาเซียน กองแผนและโครงการ สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ได้นำนักเรียนมิตรประเทศ จากประเทศ มาเลเซีย, สิงคโปร์, กัมพูชา และ ฟิลิปปินส์ เข้าร่วมกิจกรรมนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นมอบแก่ผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง พื้นที่เขตพญาไท และ ร่วมเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของพระราชวังพญาไท

สำหรับ สโมสรโรตารีพญาไท ทำการสถาปนา เมื่อวันที่ 5 พฤกษภาคม พ.ศ.2559 ณ พระราชวังพญาไท ปัจจุบันสถาปนาเป็นปีที่ 9 ก้าวสู่ปีที่ 10 ...