Header ADS

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม เยือนสถานทูตฯ โปรตุเกส ...

🔴「พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เยือนสถานทูตฯ โปรตุเกส หารือข้อราชการ ก่อนเดินทางการเยือน สาธารณรัฐโปรตุเกส และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี อย่างเป็นทางการ 19-25 พฤษภาคมนี้ เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด」

(6 พฤษภาคม 2567) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายนิยม เติมศรีสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม, นายรวิศ สอดส่อง หัวหน้าคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม, นางสาวอทิตยา ทองบุญ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณะ เดินทางมาที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำราชอาณาจักรไทย เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อหารือข้อราชการก่อนเดินทางเข้าร่วมประชุมระดับนโยบายว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่มีวาระ “การสร้างผลสัมฤทธิ์ การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่แบบบูรณาการอย่างที่ควรจะเป็นโดยการประยุกต์ใช้โปรตุเกสโมเดล” ณ สาธารณรัฐโปรตุเกส และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 19 - วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 นี้ โดยมี Mr. Vasco Carvalhosa Costa (Chargé d’Affaires of Portugal) นายวาชกู คาร์วัลยอซา คอสต้า รองหัวหน้าคณะทูต ให้การต้อนรับ

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวระหว่างการหารือ โดยเน้นย้ำเรื่องนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่มีการทำงานร่วมกับประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อดำเนินการปราบปราม ผู้มีอิทธิพลและยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทย สนับสนุนให้ผู้เสพเข้ารับการรักษาบำบัดอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง ทั้งนี้ ได้มีการประสานงานด้านการสืบสวนและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการข่าวเกี่ยวกับเครือข่ายการค้ายาเสพติด รวมทั้งสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างประเทศกับประเทศต่าง ๆ ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ทางด้าน นายวาชกู คาร์วัลยอซา คอสต้า รองหัวหน้าคณะทูต ยังได้นำ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ เยี่ยมชมทำเนียบทูต (บ้านพักทูต) ของโปรตุเกส เป็นอาคารทรงโคโลเนียลแบบโปรตุเกสอายุกว่า 150 ปี ริมแม่น้ำเจ้าพระยา 

ซึ่งอาคารหลังนี้ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่นในวาระการเฉลิมฉลอง 50 ปีของสมาคมสถาปนิกสยามฯ เมื่อ ค.ศ. 1984 ด้วย สำหรับมิตรภาพระหว่างโปรตุเกสและไทยมีมายาวนานกว่า 500 ปี โดยโปรตุเกสเป็นชาวตะวันตกชาติแรกที่เดินทางมาติดต่อค้าขายกับไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อ ค.ศ.1511 และสถานทูตโปรตุเกสเป็นสถานทูตแห่งแรกในกรุงเทพฯ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 2