Header ADS

“สภท. โบว์ลิ่งคัพ”

"สภท. ร่วมกับ ชมรมสายสัมพันธ์ ศุลกากร" จัดโบว์ลิ่งการกุศล “สภท. โบว์ลิ่งคัพ” ชิงถ้วยเกียรติยศ ประจำปี 2567

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ที่ สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.59ปี) อาคารสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 299 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ
    
นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล "สภท. โบว์ลิ่งคัพ" ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 เริ่มเวลา 09.00 น. ณ บลูโอ ริธึม แอนด์
โบว์ล เมกา บางนา (ชั้น 2) โดยได้รับเกียรติจาก นายยุทธนา หยิมการุณ ประธานชมรมสายสัมพันธ์ ศุลกากร, อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์, นายกสมาคมชาวเพชรบุรี และอุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาเงินรายได้จัดเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก พร้อมมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ และสนับสนุนกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมในโอกาสต่างๆ 

โดยการจัดการแข่งขัน “สภท. โบว์ลิ่งคัพ” ในครั้งนี้ สมาคมฯ กำหนดผู้เข้าร่วมแข่งขันทีมละ 3,000 บาท โดยมีผู้เข้าแข่งขันทีมละ 3 คน 

:ท่านที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่
:สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย 
โทร 061-753-1199 (นายกอนันต์) 
081-841-1810 (เปี่ยมสุข)
085-356-7444 (กฤษติน) 
092-604-6226 (กวีพงษ์) 

หรือทางอีเมล์ PPAT2508@hotmail.com 
โทร-แฟ็กซ์ : 02-668-7172