Header ADS

Kick Off กำจัดโรคพิษสุนัขบ้า

”ไชยา“ อดีต รมช.เกษตรฯ" ร่วม Kick Off เร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าพื้นที่ปทุมธานี 

วันที่ 29 เม.ย.67 ที่ศูนย์กีฬา เทศบาลเมืองลำสามแก้ว ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นายไชยา พรหมา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ สส.หนองบัวลำภู พรรคเพื่อไทย ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดโครงการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า (Kick Of) ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  โดยมีนางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางสาวดารุณี  วัดแก้ว  นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว  นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ 

บรรยากาศพิธีเปิดมี นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ และพี่น้องผู้เลี้ยงสัตว์ร่วมพิธีฯ ด้วย ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานียังคงมีการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา พบตัวอย่างสุนัขที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 2 ตัวอย่าง ในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา และ ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จากข้อมูลจะเห็นได้ว่ายังมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญในการควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง กรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2567 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี มีผลการปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันสุนัขและ แมวรวม 927 ตัว สุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 แห่ง รวม 76,563 ตัว โดยขณะนี้ยังคงมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

ด้านนายไชยา พรหมา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขอขอบคุณนายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้วพร้อมคณะผู้บริหารฯ และข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตร ซึ่งกำหนดการเดิมผมจะทำหน้าที่ แต่เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองนั้น มีความเปลี่ยนแปลง ด้วยความรับผิดชอบในฐานะที่ผมเป็นผู้ที่เริ่มต้นในการจัดโครงการในวันนี้ และเป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากเป็นช่วงฤดูร้อนเกี่ยวเนื่องกับสัตว์ทั้งโรคพิษสุนัขบ้า แม้แต่แมวและสัตว์เลี้ยงทั้งหลาย ในช่วงฤดูร้อนต้องระมัดระวังมากขึ้น โครงการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนและทำหมันเป็นโครงการให้บริการของกรมปศุสัตว์ วันนี้ได้นำเจ้าหน้าที่ สัตว์แพทย์ จากกรมปศุสัตว์มาให้บริการ ขอบคุณพี่น้องในพื้นที่เทศบาลเมืองลำสามแก้วที่ได้มาร่วมในโครงการนี้เพราะเป็นโครงการที่ดี รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ทั้งปลา ไข่ และการให้บริการต่าง ๆ ตลอดจนรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ข้องพี่น้องประชาชนให้มีความสะดวกสบาย และได้รับบริการจากภาครัฐ