Header ADS

ศูนย์บรรเทาฯ กองบิน 7 ออกช่วยเหลือ ปชช.

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 7 ออกช่วยเหลือประชาชน

 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 7 นำรถลำเลียงน้ำขนาด 6,000 ลิตร และรถดับเพลิงอาคารขนาด 4,000 ลิตร รวม 2 คัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย ออกช่วยเหลือแจกจ่ายลำเลียงน้ำให้ประชาชนและเกษตรกร จำนวน 5 เที่ยว จำนวน 30,000 ลิตร ในพื้นที่หมู่ที่ 15 ตำบลรับร่อ (จำนวน 15 ครัวเรือน) และสูบน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรที่ใช้น้ำทางการเกษตร จำนวน 100,000 ลิตร

 โดยมีพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับประโยชน์จำนวน 1,200 ไร่ ในพื้นที่หมู่ที่ 11,15,18,20,21 และ 22 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนขั้นต้นให้แก่พี่น้องประชาชน 

โดยมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในการจัดหาแหล่งน้ำที่เหมาะสมเพื่อกักเก็บน้ำให้พี่น้องเกษตรกรอย่างเพียงพอ ณ พื้นที่ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

……………………………….

กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
7 พฤษภาคม 2567