Header ADS

Smart People

"เกียรติภูมิ สิริพันธุ์" หัวหน้าพรรคไทยสมาร์ท แถลงวันแรงงาน ใช้สมาร์ทเทคโนโลยี  “ปลดหนี้ มีรายได้ หายจน คนไทยสมาร์ท”

เมื่อวันที1 พ.ค. 2567 สภากรรมกรแห่งชาติ ได้จัดงานวันแรงงานแห่งชาติและวันกรรมกรสากล 2567  “ร่วมกันสร้างสรรค์ประชาธิปไตย” ณ โรงแรมปิคนิคบางกอก รางน้ำ กรุงเทพมหานคร
โดยมีผู้แทนพรรคการเมือง ผู้แทนกลุ่มการเมือง และผู้ใช้แรงงาน กล่าวสดุดีการต่อสู้
ของพี่น้องกรรมกรไทยและกรรมกรทั่วโลก ดังคำขวัญของกรรมกร “กรรมกร ทั้งหลายสามัคคีกันต่อสู้” ดังคำขวัญของสภากรรมกรแห่งชาติ “กรรมกร นายทุน สามัคคีสร้างสรรค์ ประชาธิปไตย”

นายเกียรติภูมิ สิริพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสมาร์ท กล่าวว่า
ผมเกียรติภูมิ สิริพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสมาร์ท ขอขอบคุณท่านเลขาธิการสภากรรมกรแห่งชาติ ที่เชิญผมมาปราศรัยในวันแรงงานแห่งชาติวันนี้ ก่อนอื่นผมขอแสดงความยินดีที่รัฐบาลจะขึ้นค่าแรงให้ทุกท่านเป็น 400 บาทในเดือนตุลาคมปีนี้ 

ขอให้พวกเราภาคภูมิใจในตัวเราว่า ภาคแรงงานคือส่วนสำคัญอย่างยิ่งของประเทศ ในต่างประเทศเช่นประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นประเทศพัฒนาแล้ว เขาให้ความสำคัญขนาดตั้งชื่อพรรคการเมืองพรรคใหญ่ชื่อ พรรคแรงงาน หรือ ภาษาอังกฤษคือ Labour Party นั่นแสดงถึงความสำคัญของพวกเรา ผมเองก็เคยเป็นพนักงาน ผู้บริหาร ซึ่งถือเป็นแรงงานเช่นกัน ดังนั้นผมและพรรคไทยสมาร์ท มีนโยบายใช้สมาร์ทเทคโนโลยีมา “ปลดหนี้ มีรายได้ หายจน คนไทยสมาร์ท” เราต้องการให้คนไทย แรงงานไทยสมาร์ท นั่นคือเราจะยกระดับทักษะของพี่น้องแรงงานไทย จาก Unskilled Labors เป็น Skilled Labors นั่นคือเราเป็นคนไทยสมาร์ท ในปัจจุบันมีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเช่น แรงงานพม่า แรงงานลาว แรงงานกัมพูชา และอื่นๆเข้ามาในประเทศมากขึ้น ดังนั้นเราจะต้องปรับตัวให้เป็น Smart People เพื่อจะเลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าเขา และยกระดับเป็นผู้จัดการและเจ้าของกิจการต่อไป ขอให้ทุกท่านมั่นใจที่จะยกระดับตัวเอง ขอให้ศรัทธาในพรรคเราที่จะสู้ไปด้วยกันกับทุกท่านในการยกระดับประเทศ ขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าเราจะเดินหน้าไปด้วยกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ไปพร้อมกันครับ