Header ADS

ครบรอบ 27 ปี ไทยโพสต์

"นคร นายก สนท." ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 27 ปี หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 ที่ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ถนนประชาชื่นซอย 46 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร

นายนคร วีระประวัติ 
นายกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนท.82ปี) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 27 ปีหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 28 โดยมี นายโรจน์
งามแม้น ประธานกรรมการบริหารฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์./

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.59ปี)